Heroes are IMMORTAL! #2 Serbia

RO:

Milosh Obilich este una dintre figurile centrale ale poeziei epice sârbești, în care este lăudat ca erou național. Conform tradiției, el a fost în slujba conducătorului Serbiei Lazar Hrebelyanovich în timpul invaziei otomane a Balcanilor. În 1389, în timpul bătăliei de pe câmpia Kosovo, unde sârbii se apărau împotriva vastei armate otomane, Milosh Obilich și-a făcut drum spre sultanul Murad I și l-a ucis, după care a fost ucis de gardienii sultanului. Împreună cu martiriul lui Lazar Hrebelyanovich în timpul acestei bătălii, isprava lui Milosh a devenit o parte integrantă a legendelor sârbești care înconjurau bătălia câmpiei Kosovo. Astăzi, Milosh este venerat ca un sfânt de către popor.

Grupuri:
1. \”Belgrade Nationalists\” este un grup fondat în octombrie 2020, de un grup de tineri naționaliști care doreau să dea o renaștere activismului naționalist de stradă și activității meta-politice din Serbia. Grupul în sine acționează la nivel local, considerand că, înainte de a face o mișcare la nivel național, trebuie să-și protejeze mai întâi propriul cartier. Grupul colaborează cu alte mișcări naționaliste din Serbia.

2. \”Acțiunea Sârbă\” este o mișcare național-revoluționară creștină ortodoxă, al cărei scop este trezirea poporului sârb din letargia actuală, languidă și pacea falsă a mlaștinii spirituale din New Age. Vrem să perseverăm în lupta pentru supraviețuirea poporului sârb și restabilirea credinței ortodoxe în rândul sârbilor contemporani. Scopul nostru este de a ne întoarce idealurile și valorile sârbe testamentare care au împodobit sfinții și glorioșii noștri Strămoși. Vrem să ne păstrăm ființa națională, atât în ​​ceea ce privește lupta împotriva depopulării devastatoare, cât și în ceea ce privește păstrarea patrimoniului spiritual, cultural și biologic al strămoșilor noștri.

EN:
Milosh Obilich is one of the central figures in Serbian epic poetry, in which he is praised as a national hero. According to tradition, he was in the service of the ruler of Serbia Lazar Hrebelyanovich during the Ottoman invasion of the Balkans. In 1389. during the Battle on the Kosovo field, where the Serbs were defending against the vast Ottoman army, Milosh Obilich made his way to Sultan Murad I and killed him, after which he was hacked to death by the Sultan\’s guards. Along with the martyrdom of Lazar Hrebelyanovich during this battle, Milosh\’s feat became an integral part of the Serbian legends that surrounded the Battle of the Kosovo field. Today, Milosh is venerated as a saint by the populace.
\"\"
Groups:
1.Belgrade Nationalists is a group founded in October 2020. by a group of young nationalists who wanted to give a rebirth to the street nationalist activism and meta-political activity in Serbia. The group itself acts locally believing that that before making a nationwide movement one must first secure his own neighborhood. The group collaborates with other nationalist movements from Serbia.

2.Serbian Action is an Orthodox Christian national-revolutionary movement, whose goal is awakening of the Serbian people from the current lethargy, languor and the false peace of spiritual marsh of the New Age. We want to persevere in the struggle for survival of the Serbian people and the restoration of Orthodox faith among contemporary Serbs. Our goal is to return testamental Serbian ideals and values that have adorned our holy and glorious Ancestors. We want to preserve our national being, both in terms of the fight against devastating depopulation and in terms of keeping the spiritual, cultural and biological heritage of our Ancestors.

1 thought on “Heroes are IMMORTAL! #2 Serbia”

Leave a Comment

Shopping Cart