Heroes are IMMORTAL! #1 Grecia

RO:
CONSTANTIN AL XI-lea Paleologul
Născut la 08 februarie 1409, cel care avea să fie numit Împăratul de Marmură, a fost ultimul împărat al Imperiului Roman de Răsărit (Imperiul Bizantin). Acesta a devenit împărat în anul 1449 în condițiile în care imperiul era puternic fragmentat, teritoriile aflate sub controlul bizantinilor limitându-se practic la capitala Constantinopol, câțiva kilometri pătrați în jurul acesteia, Insulele Principilor din Marea Marmara și regiunea peninsulei Pelopones. Vechile și vastele teritorii controlate cândva de împărații de la Constantinopol au fost cucerite rând pe rând de către turcii otomani, care în data de 06 aprilie 1453 beteau la poarta celei de-a doua Rome. După un puternic asediu care a durat 53 de zile, mărețul oraș apărat doar de câteva mii de ostași credincioși împăratului și de către aliații lor creștini genovezi și vienezi, a căzut în mâinile turcilor conduși de Mehmet al II-lea.
Moartea lui Constantin al XI-lea a fost învăluită în mister și legendă, trupul sau mormântul său nefiind găsite vreodată. Tradiția populară grecească a atribuit valențe mitice evenimentelor din jurul morții sale, una dintre istorisiri povestind despre un înger care l-ar fi salvat pe Constantin în momentul în care turcii intrau în oraș, transformându-l în marmură pentru a fi reînviat în momentul în care Constantinopolul va fi recucerit de creștini.
Indiferent de soarta pe care acesta a avut-o alături de orașul al cărui nume îl poartă, atitudinea sa demnă arătată în fața iminentei morți care se apropia tot mai tare, curajul de a lupta până la ultima suflare pentru apărarea credinței și a poporului său, au lăsat în istorie un model și exemplu demn de urmat pentru generațiile ce aveau să-i urmeze.
Detaliile campaniei:
https://radical-entourage.ro/radical/defend-europe/
\"\"
––––––––––––––-
EN:
Constantine XI Palaiologos
Born on the 8th of February , 1409, the one known as The Marble Emperor, was the last Emperor of the Eastern Roman Empire (Byzantine Empire). He was crowned emperor in 1449 at a time when the empire was heavily fragmented, the territories that were under the rule of the byzantines where limited to the capital Constantinople, a few square kilometers around it, the Princes\’ Islands in the Marmara Sea and the Peloponnese peninsula. The old and vast territories once controlled by the emperors of Constantinople were conquered one by one by the Ottoman Turks, therefore on the 6th of April 1453 the ottomans were at the front gates of The Second Rome. After a powerful siege that lasted for 53 days, the city which was defended only by a few thousand soldiers loyal to the emperor and by their genovese and venetian Christian allies, finally fell into the hands of the ottoman Turks led by sultan Mehmet II.
The death of Constantine XI Palaiologos had always been shrouded in mystery and legend because his dead body or tomb were never found. Greek folk tradition has attributed mythical values to the events surrounding his death, one of the stories tells of an angel who came and saved Constantine when the Turks entered the city, turning him into marble, only to be resurrected to life when the time of the Christians to take back Constantinople will come.
Regardless of the fate he endured along with the city whose name he bears, his dignified attitude shown in the face of imminent death, his sacrifice and his courage to fight to the last breath in defense of his faith and people, makes Constantine a role model worth following by the next generations.
Heroes are IMMORTAL!
–––––––––––
Group:
Propatria Hellas (GR)
Propatria was founded in April 2014, from a group of young nationalists, who mainly wanted to do sports and to study post-political things. At first our activities mainly involved movements around sports and nature, to provide a healthy and different lifestyle. Our goal is to pass to the nationalist and patriotic youth a life supportable with our ideas and beliefs. Which is why we were holding a lot of different martial art festivals. Apart from this, we made collaboration with other Greek nationalist families with many children, and other competitors who are in need. At the same time, we support activist efforts by other autonomous groups.
We believe in the future of the Greek youth and we want to create a strong group for the nationally young thinkers, who want to fight for their homeland and their freedom.
Campaign details:
https://radical-entourage.ro/radical/defend-europe/

Leave a Comment

Shopping Cart