Politică de confidențialitate

Radical Wear S.R.L respecta legile în vigoare privind confidențialitatea datelor cu caracter personal. Magazinul online www.radical-entourage.ro se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți și să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienții săi, precum și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului, ofertele și politica firmei.

www.radical-entourage.ro si Radical Wear S.R.L nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează datele dvs de contact unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

Orice utilizator care a furnizat explicit pe website-ul www.radical-entourage.ro adresa sa de email poate opta ca aceasta să fie ștearsă din baza de date a www.radical-entourage.ro.

Pentru a șterge informațiile furnizate de dvs din baza de date, este de ajuns să ne contactați și să cereți acest lucru în scris pe e-mail la [email protected] .

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/2001, utilizatorii website-ului www.radical-entourage.ro au urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare (art.12);
Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date;
Dreptul la intervenție (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:
*    rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
*    transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
*    notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) si b);

Shopping Cart