Heroes are IMMORTAL! #3 Franța

RO:
Orașul Poitiers tocmai suferise unul dintre acele raiduri ucigașe ale saracenilor, in care cavaleria a asaltat orașul. Soldații, odată intrați în oraș, au jefuit, au ars și au violat. Bărbații sunt decapitați, copiii înlănțuiți. Prada acumulată este atât de mare, încât armata emirului are din ce în ce mai multe dificultăți de mișcare.

Căci Abd al-Rahman nu este prima dată când se află în război: de zeci de ani a asediat cele mai prospere orașe ale Galiei antice, amenințând vasconii, acvitanii și francii. Cu toate acestea, în 732, călătoria triumfală a călăreților lui Allah va marca o oprire: un franc a reușit să realizeze uniunea creștinilor împotriva acestor raiduri devastatoare, Charles Martel, fiul lui Pépin de Herstal. Unii istorici considera ca aceasta victorie a lui Charles Martel, Poitiers 732, a oprit cucerirea Europei de catre arabi, facand din Charles Martel un \”aparator al Europei crestine\”.

Grup:
\”La cagoule\” este un grup naționalist francez de graffiti al cărui scop este să promoveze cultura franceză și europeană.
\"\"

EN:
The city of Poitiers has just undergone one of those murderous raids of which the Saracens have the secret: the cavalry stormed the city. The soldiers, once they entered the city, plundered, burned and raped. The men are beheaded, the children chained. The accumulated booty is so huge that the Emir\’s army has more and more difficulty moving.

For Abd al-Rahman is not the first time he has been at war: for a dozen years, with the help of richly paid indicators, he has besieged the most prosperous cities of ancient Gaul, threatening Vascons, Aquitans and Franks. In 732, however, the triumphal ride of Allah\’s horsemen will mark a halt: a Franc managed to form the union of the Christians against these devastating raids, Charles Martel, the son of Pépin de Herstal.

Group:
La cagoule is a French nationalist graffiti group whose goal is to promote French and European culture.
https://t.me/lacagoule1937
Campaign Details: https://radical-entourage.ro/radical/defend-europe/

Leave a Comment

Shopping Cart