Publicat pe Lasă un comentariu

„Se trăgea cu mitraliera în obrazul Lui Hristos (Camarazii România)”

Virtutea jertfei întru Hristos

Ce poate fi mai frumos decât să trăiești întru Hristos, apogeul fiind reprezentat de jertfa pentru apărarea cuvântului și a lucrării lui Hristos?!

Societatea contemporană este din nefericire lipsită de un ideal care să ne ghideze spre o viață mai bună, mai liniștită sau spre o cale dreaptă, plină de înțelepciune. Ceea ce ne este servit astăzi drept un ideal modern și progresiv, n-are nici în clin, nici în mânecă cu dreptatea, onoarea sau „progresul” real al sufletului uman. Dacă progresul este reprezentat de promovarea sodomică, de poluarea intelectuală a școlarilor și preșcolarilor și de tentativa de cumpărare a sufletelor, permiteți-mi atunci să mă refugiez în paradisul conservator, creștin si național al interbelicului românesc.
Uitându-ne la acea perioadă avem atâtea exemple de eroi careu au luptat pentru păstrarea idealului creștin al națiunii românești și nu numai. De ce este important să păstrăm valorile creștine intacte? Creștinismul ne-a oferit cea mai mare parte a idealurilor, a cunoștințelor și a normelor pe care le avem astăzi. În opinia mea, orice iubitor de cultură și de artă n-are cum să fie anticreștin sau să nu-l iubească pe Hristos.
Pentru iubire trebuie să ne sacrificăm, sau să sacrificăm întru aceasta. În momentul în care idealurile și iubirea noastră sunt atacate atacată, trebuie să punem mâna să luptăm, să lăsăm indiferența deoparte și să ne dedicăm toată energia și sufletul în această luptă de apărare a iubirii și idealului creștin. Din fericire pentru poporul nostru, avem o sumedenie de astfel de exemple, de eroi, care în momentul în care așezarea creștină a lumii se clătina, n-au ezitat și au pornit la luptă, hotărâți fiind să învingă sau să moară pentru o victorie de-a dreptul sfântă. Două din aceste exemple s-au regăsit în lumea interbelică românească, care odată văzând cum și în ce fel se desfășoară Războiul Civil Spaniol n-au rămas indiferenți și-au plecat spre Spania pentru a se alătura taberei care se lupta cu diavolul întruchipat de hoardele anarhisto-comuniste.
Pentru a înțelege mai bine lupta acestora trebuie să vedem contextul acelui război și care au fost de fapt factorii care i-au determinat pe acești eroi să plece la mai bine de 3000 de km de casă pentru a apăra cauza creștină din Spania. Republica Spaniolă se afla într-o criză socială profundă, trecerea de la un regim exclusiv monarhic la o republică n-a adus rezultatele scontate. Spania era împărțită în mai multe tabere, iar diferendele dintre acestea creșteau într-un ritm alarmant, totul culminând cu un război civil în toată regula. Partea „republicană” care era compusă în marea ei majoritate din simpatizanți și activiști comuniști s-au dedat la mai multe crime, care au fost îndreptate către personalul civil, non-combatant și a personalului monahal. Conform surselor pe care le avem la dispoziție, mii de preoți, călugări, maici, stareți și starețe au fost omorâți fără nici un fel de proces sau sentință, singura lor vină fiind aceea ca-l iubeau și-l slujeau pe Hristos. Au fost arse și distruse sute de biserici și mânăstiri, pământul spaniol fiind împânzit de gropi comune, umplute cu oameni fără de vină. Era un haos total, un război diferit față de precedentele. Scopul principal era unul politic, de răsturnare a unui regim sau a unui sistem creștin care domina Spania de mai bine de 1200 de ani. Este totuși de înțeles înverșunarea republicanilor spanioli deoarece aceștia au primit foarte mult sprijin din U.R.S.S., iar aici nu mă refer doar la arme și muniții, ajutorul a constat și în trimiterea mai multor cadre NKVD alături de foarte mulți ofițeri politici care se preocupau cu îndoctrinarea și pregătirea combatanților.

Pentru românii interbelici principalul dușman era reprezentat in est, socialismul bolșevic era la Nistru, tergiversa semnarea tratatelor prin care recunoștea alipirea Basarabiei la Regatul României și au existat constant amenințări și schimburi de focuri pe graniță. Da, exista și revizionismul maghiar în Ardeal, existau și bandiții de origine bulgară în Cadrilater, însă comuniștii rămâneau în prim-planul societății noastre.
Văzând și citind despre toate atrocitățile care se petreceau în Spania, un grup de 8 tineri plecau voluntari în Spania pentru a se lupta cu hoardele comuniste care distrugeau așezarea creștină a Spaniei. Amenințarea nu reprezenta doar Spania, o țară majoritar creștină, ci o victorie în Spania a comunismului deschidea poarta întregii Europe de Vest. Situația din Spania era descrisa cel mai bine de unul din eroii noștri – „…Se trăgea cu mitraliera în obrazul lui Hristos, Se clătina așezarea creștină a lumii, puteam să stăm noi nepăsători?”
Vedem de aici caracterul justițiar al eroilor români interbelici, Hristos era pus în primejdie la mii de km de Regatul României, iar ei cu sacrificii imense au luat drumul luptei și al jertfei pentru a-l apăra pe Hristos. Odată ajunși în Spania, aceștia se înrolează în trupele combatante și iau parte la o serie de lupte în jurul Madridului.
În data de 13.01.1937 cerul avea să fie întunecat și să plângă cu lacrimi de sânge, trupele naționaliste fiind încercuite la un moment dat, unul din eroi avea să se ridice deasupra tranșeului unde se adăposteau cu toții, încurajându-și camarazii, îndemnându-i să nu se predea nimeni și să lupte împreună până la moarte! Această atitudine și reacție plină de har, gestul de a se ridica deasupra tranșeului în timpul unui bombardament inamic, fiind total expus la focul de arme al inamicilor, sfidând efectiv moartea, râzându-i efectiv în față a oferit un imbold moral necesar trupelor naționaliste să respingă atacurile repetate ale inamicului și să rupă încercuirea. Din păcate, un obuz avea să termine brusc această poveste frumoasă de eroism. Cei doi eroi români aveau să fie răpuși de un obuz căzut chiar în tranșeul lor, urmând astfel drumul raiului.
Moartea lor avea să lege pe vecie poporul spaniol de cel român, dovada clară este și monumentul ridicat la aproximativ 16 km de Madrid în memoria lor și pentru a le cinsti sacrificiul. În mod cert, moartea celor doi n-a schimbat războiul, însă a oferit un imbold imens trupelor spaniole din rândurile naționaliștilor. Văzând cu câtă ardoare și sfidare față de moarte luptau românii aflați la mii de km de casa era cu adevărat un factor motivator.
Personal, n-am niciun dubiu în legătură cu mântuirea sufletelor celor doi eroi, căzuți pentru Hristos în Spania. Aceștia au mers cu sufletul deschis și curat pentru A-l apăra, deoarece cum însuși unul din ei spunea foarte frumos – este de datoria fiecărui creștin să se ridice și să-l apere pe Hristos când este nevoie! Nu este suficient doar să credem și să propovăduim cuvântul lui Hristos ci trebuie să fim pregătiți să ne și jertfim pentru Hristos, daca este nevoie!

Dumnezeu să-i odihnească pe cei doi eroi ai noștri!
I.M. & V.M. – PREZENT!

Publicat pe Lasă un comentariu

Mergi numai pe căile indicate de onoare!(Camarazii România)

🇷🇴Calea demnității și a onoarei românești
(Bogdan Alecu, Camarazii România)

„…Sunt norme, legi naturale de viață și norme, legi naturale de moarte. Legile vieții și legile morții. O națiune merge la viață sau la moarte după cum respectă pe una sau pe alta din aceste legi.”

S-ar putea face o dezbatere continuă în legătură cu drumul pe care a apucat națiunea românească, asupra căror legi a ales să se aplece mai mult. Personal aș menționa c-am apucat-o pe calea pierzaniei, alegând să otrăvim moral și sufletesc tineretul, iar populația adultă, într-o majoritate covârșitoare se scaldă în indiferență și monotonie. Am putea face o discuție interminabilă în legătură cu societatea actual românească, însă aș prefera să vorbesc despre o lumină. O lumină, care avea să ghideze tineretul, studențimea și în general societatea interbelică spre o nouă formă de viață, o formă nouă bazată pe tradițional și conservatorism îmbrățișat cu dragostea de glie și de Dumnezeu, o dragoste față de Biserica lui Hristos, cu admirație față de jertfa înaintașilor noștri și cu o disponibilitate de jertfă nemaiîntâlnită până în acel moment de societatea civilă românească.
Vedem efectiv cum viitorul îl putem modela cu principii și idei sănătoase din trecut, acestea să fie folosite drept fundație solidă pe baza căreia să croiești calea neamului spre sfințenie și în cele din urmă spre biruința asupra celui potrivnic.
Această lumină apare în anul 1899 însă începe să strălucească cu adevărat în momentul în care era absolut necesară o direcție pentru societatea României Mari. Ce paradox…cel mai glorios moment din istoria politică și socială a României, formarea României Mari aduce după sine mai multe probleme administrative, politice, sociale și militare decât beneficii pe termen scurt. Era o situație extrem de dificilă și greu de gestionat pentru clasa politică de la București, cu atât mai mult, că nu exista o experiență pentru politicienii vremii de gestionare a unor situații de criză de o asemenea anvergură. Aceeași clasă politică care-l împingea pe Rege să părăsească țara și s-o lase pradă hoardelor păgâne și bandite se afla acum la conducerea statului. Așadar ideea conform căreia țara pierea nu din lipsă de proiecte ci din lipsă de oameni era cât se poate de adevărată.
Era nevoie de o sclipire, de un îndrumător care să arate calea corectă pe care trebuia s-o apuce neamul românesc, să-l aducă la olaltă, indiferent de clasa socială și pregătire academică. Lumina despre care vorbeam cu strălucirea ei avea să ghideze neamul spre această cale a onoarei, a demnității și a gloriei strămoșești. Ce rost avea să implementezi măsuri politice, daca poporul nu le înțelegea și mai presus de aceasta nu era dispus să se sacrifice pentru ele? La ce bun să impui o schimbare, daca poporul nu este capabil și dornic de a schimba ceva? Cu cine să aperi idealurile sfinte ale națiunii, daca brațele care trebuiau să poarte steagurile biruitoare ale românilor erau uscate și lipsite de vlagă?
Plecând de la aceste probleme școala creată în interbelic se dorea a fi în primul rând o școală de suflete, o școală care să pregătească societatea și tineretul în special pentru lupta aprigă și demnă de a păstra intactă atât România Mare, cât și credința și valorile națiunii românești care secole întregi a fost asuprită de puterile străine care s-au perindat pe aceste meleaguri sfinte.
Această școală avea să formeze o serie de eroi care și-au pus pieptul în față pentru Hristos și sănătatea morală a poporului român, eroi care n-au contenit să-și lase familia și eventualul lux pe care-l aveau pentru a se lupta cu asupritorii și dușmanii poporului român, eroi care au înfruntat diavolul în odioasele temnițe comuniste și pe care l-au biruit cu sfințenie. Au reușit această biruință tocmai pentru că nu le era frică de moarte, au plecat la luptă cu Hristos în suflet, deoarece știau, că acolo unde luptă pentru demnitatea și onoarea poporului român, luptă și pentru Hristos și ce poate fi mai frumos decât să trăiești întru Hristos și să te jertfești pentru Acesta, spunea o personalitate marcantă a acestei școli.
Sub ocrotirea Arhanghelului Mihail această școală s-a dezvoltat cu toate frânele și obstacolele care i-au fost scoase în cale, a reușit să formeze acea fundație solidă despre care vorbeam mai sus, deoarece și astăzi la un secol de la formarea acesteia, ea mai stârnește teamă celor care nu trăiesc și simt românește, iar pentru cei cu un suflet curat reprezintă o amplă sursă de studiu și de inspirație socială.
Această teamă este stârnită în principal de idealul onoarei în jurul căreia școala a fost formată. Un om cu onoare este automat și demn, iar pe un om demn, care este ghidat de onoare n-ai cum să-l cumperi, n-ai cum să-l influențezi, iar acesta încet și sigur devine o amenințare pentru toți cei care aleg să fie mișei și o apucă pe calea infamiei!
Se spune în general, că sfârșești după cum ai trăit și că vei avea o moarte pe măsura vieții tale. Strălucirea luminii noastre n-a venit în mod natural, aceasta a fost curmată mișelește, la o margine de pădure, noaptea de aceeași călăi care doreau și capul României Mari. Însă cum ne învață istoria, aceasta este soarta eroilor, deoarece erou te face și felul în care sfârșești însă și faptele pe care le-ai săvârșit.
Lumina aceasta o avem fiecare în sufletele noastre, însă trebuie să găsim resursele necesare s-o aprindem și s-o scoatem la iveală!
În încheiere fac un apel către toți cei care trăiesc și simt românește, către toți cei care au dragoste de neam, țară și Hristos – Fiți demni și urmați normele creștine, ghidați fiind de onoare, numai așa poporul nostru va putea avea un viitor!

Publicat pe Lasă un comentariu

STOP! Obligatoriu la dreapta!

Pe drumul tău de până acum poate ai mers cu viteză prea mare și nu te-ai bucurat îndeajuns de tot ce ți-a oferit tinerețea, poate ai mers prea încet și ai rămas în urmă față de ceilalți din jurul tău, poate ai luat-o pe străzi greșite și te-ai înconjurat de vicii și anturaje aiurea în care ți-ai consumat energia inutil, poate ai mers doar pe drum cu prioritate luând totul de-a gata nefiind nevoit să tragi tu, poate ai cedat prea multe, de multe ori simțindu-te nedreptățit, poate nu ai fost atent la semnele importante care ți-au ieșit înainte și ai ratat multe ocazii de a fi fericit, poate ai mers pe drumuri cu multe denivelări și ți-ai pierdut nădejdea că totul ar avea un sens în viața ta.

Indiferent pe ce drumuri ai mers până acum, e timpul să te oprești și să o iei hotărât la dreapta!

Schimbă-ți viața ordonând-o după principiile unei vieți naționaliste: cultură, credință, sport, voluntariat, cultul eroilor! Citește memorialistica eroilor anticomuniști și află adevărul care ți se ascunde! Documentează-te pe orice subiect, astfel încât să cunoști problemele societății în care trăiești, atât istorice cât și actuale și acționează! Filtrează atent orice film sau piesă de teatru vezi, orice citești! Credința voievozilor, eroilor și bunicilor noștri nu este doar o moștenire foarte valoroasă, dar și comoară pe care ei cu sângele au apărat-o. Ea îți va întări spiritul și va da sens tuturor lucrurilor pe care le faci. Fă sport cât mai des, antrenează-te constant pentru a-ți întări musculatura, a dezvolta flexibilitare și a fi în stare să te aperi și să-ți aperi familia. Un corp sănătos împreună cu o minte sănătoasă formează un bastion de apărare greu de învins. Voluntariatul este exemplul perfect de ocuparea timpului liber pentru un naționalist. Împreună cu brigada ta, organizați și acționați ajutând românii din jur, întreținând și curățind spații verzi, monumente închinate eroilor, etc. Eroii sunt cei cărora le datorăm existența noastră, cei care au pus țara mai presus de orice. Cinstește-i, pomenește-i, urmează-le exemplul!

Susține ceilalți naționaliști care încearcă să schimbe ceva! Întreaga societate și media este infestată de boli mintale de genul „corectitudune politică” și propagandă comunistă. Susține artiștii care au ambiția, curajul și sunt dispuși să creeze materiale naționaliste! Aceste lucruri sunt realizate tot din voluntariat de către ei, iar materialele ulterioare vor apărea în funcție de aprecierea din prezent. Renunță la orgoliul și mândria care te fac egoist și te separă de ceilalți! Orice lucru aparent mărunt, făcut în plus, este important. Numai susținându-ne reciproc vom putea realiza ceva.

STOP! Obligatoriu la dreapta!
–––––––-
Susține:
Pagina noastră de Bandcamp unde poți cumpăra o piesă de la 1 euro pentru a susține artiștii naționaliști:
https://radicalentourage.bandcamp.com

Distribuie și tu piesele pentru a transmite mai departe mesajul:
Eufonic: https://www.youtube.com/watch?v=dZdHnO-w3qg
Emanius: https://www.youtube.com/watch?v=unYeqJe7u-o

Instagram:
https://www.instagram.com/radical.entourage

Publicat pe Lasă un comentariu

Ce alegi?

Anturaj naționalist!

Ca poți iți aperi țara, aperi valorile în care crezi, trebuie fii în stare, desigur. Naționalistul este un „soldat” în societatea în care trăiește. Trebuie fie „echipat” complet cu toate armele necesare: cultura – pe care o dezvoltă prin citit, studii și documentarea subiectelor de interes; forță și mobilitate – pe care le deprinde prin muncă și antrenamente sportive constante; credințădezvoltată prin rugăciune și ascultare ; curaj – pe care îl poate dobândi prin cinstirea eroilor, urmarea exemplului lor și evocarea lor la comemorări; rezistență, supraviețuire și orientare – deprinse prin drumeții, trasee montane și experiență în natura, etc. Acestea sunt doar o parte din atributele pe care trebuie le aibă un naționalist pentru a se putea numi naționalist.

Nu are rost te plângi de faptul societatea e infestată de idei neomarxiste, care iți atacă valorile și tradiția. Combate-le prin cultură, distruge-le cu armele lor! Citește, află adevărul și luptă pentru a-l promova!

Vezi în Franța un francez european a fost decapitat de un arab, pe motive religioase și te temi pentru tine și familia ta pe stradă.. Trist! Fii în stare te aperi și iți aperi familia! sport, antrenează-te, fii pregătit oricând! Nu este o rușine tragi de fiare”, practici sporturi de contact, înveți în orice fel autoapărare. Nu te antrenezi ca fii tu un pericol pentru altul, ci pentru a nu fi tu și familia ta următoarea victimă. Nu este cu nimic în contradicție cu o viață culturală activă, dimpotrivă! Un corp sănătos este un mediu și mai potrivit dezvoltării culturale, practic acestea se completează. Având o viață sportivă regulată, nu vei putea te droghezi, exagerezi cu alcool, nu mănânci sănătos, deoarece corpul tău va ceda. Deci un stil de viață sportiv este o adevărată cultură a corpului sănătos.

 

Nu este o rușine mergi la biserică, crezi în Dumnezeu, păstrezi credința eroilor din întreaga istorie a țării tale și a voievozilor, care au mers mereu la război cu crucea în frunte, „căci oastea e creștină„. Voievozii noștri au apărat Europa creștină timp de secole în fața otomanilor și nu numai. Ori acum dacă pe internet se fac glume aiurea dăm la o parte toată istoria neamului nostru? „Un popor care își uită trecutul, este sortit pieirii”. Dar ai grijă și la modul în care iți manifești credința! Nu cădea în extrema cealaltă, lăudându-te cu credința ta și nu încerca le-o bagi pe gât altora! Nu așa funcționează și trebuie vină din interior. Și ai grijă nu cazi în capcanele altora! Dumnezeu nu ne vrea proști ci ne vrea curioși, căutăm înțelegem, nu credem cu ochii închiși, ne-a spus-o clar Nicolae Steinhardt. Avem destule exemple de martiri în istoria chiar recentă a țării, caută înveți de la ei citind memoriile lor, se găsesc cărți și reviste, trebuie doar vrei.

Dar este greu la partea cu curajul, așa este nevoie te inspiri din exemplele eroilor care te reprezintă și pe care îi reprezinți în fața lumii și îi cinstești, îi evoci, îi pomenești, îi chemi te îndrume și îți insufle din curajul lor. Gândindu-te la jertfa lor, vei avea și curajul de a acționa.

ți viața activă, nu fi sedentar. Ieși în natură, ieși în pădure, ieși la munte. Învață te descurci în natură, supraviețuiești. Gândește-te cum partizanii anticomuniști au petrecut ani întregi ascunși prin munți descurcându-se în condiții extrem de grele, dar mergând până la capăt. Am avut cea mai lungă rezistență anticomunistă din Europa. Ai nevoie cunoști natura. o îngrijești și fii în stare trăiești în afara pereților casei tale.

Dacă ești bun la ceva, oricare ar fi domeniul, caută excelezi în ceea ce faci, fii un exemplu pentru cei din jur, numai așa ai dreptul de a avea pretenția de la alții fie mai buni. ți viața ordonată, înconjoară-te de frumos și oameni ca tine, pe lângă familie.

Ai grijă ai un anturaj care îți împărtășește valorile, altfel va fi imposibil nu cazi. Fii radical în felul de a fi, asta însemnând nu accepți compromisuri și jumătăți de măsură, ci mergi mereu pe calea cea dreaptă. Anturajul tău este armata ta. Antrenați împreună, cântați împreună, luați masa împreună, mergeți la munte împreună!. Trebuie trăiești în comunitate, aparții, iar comunitatea ta va fi un bastion de apărare în fața atacurilor lumii „moderne” care te vrea un sclav schilod și speriat. Dezvoltă această comunitate colaborând cu naționaliști din alte domenii! Numai sustinându-ne reciproc putem rezista în fața tăvălugului nivelator numit „globalism”.

Nu tot ce ți se prezintă este și normalul care trebuie acceptat. Dezvoltându-te după principiile de mai sus, vei fi în stare știi ce este bine pentru tine, familia ta, anturajul tău, societatea din care faci parte. Noi, naționaliștii, trebuie formăm un Anturaj la un nivel macro, nu doar la nivel de cartier, oraș, ci cel puțin la nivel de tara, incluzând și frații din afara granițelor. Numai așa avem o șansă trăim liberi în societatea pe care o visăm.

parte din Anturaj!