Publicat pe Lasă un comentariu

Heroes are IMMORTAL! #4 Spania

Don Juan de Austria was born in Ratisbona (Germany). He was the illegitimate son of the emperor Carlos I of Spain, Caesar of Cristianity. He was educated in a family that was close to the Spanish Royal Family until he reached and completed his education in the ancient and prestigious university of Alcalá de Henares.
Don Juan is the example of the bravery and gallantry of the spanic race. When he was still young, the turks attacked Malta (1565) and he ask the king to join the battle. The king didn’t let him go, so he escaped from Madrid to Barcelona to join the navy that was going to he war. His brother (the king Felipe II) finally convinced him to stay in Spain. For us its impossible to notice the paralelism between him and the falangist who cross the spanish borders in 1942 to fight next to the german army against bolchevism.
The military carreer of Don Juan started in the battle called “Rebellion of the Alpujarras, when the “moriscos” (muslim people “converted” into cristians) start a rebellion against the king. Commanding the army, strongly stopped the rebellion, showing to his relevants his military skills.
But Don Juan de Austria its in the olympus of the heroes of europe because of the battle of Lepanto. Commanding de Saint League (formed by the spanish monarchy, the pontificient states, the republic of venice, the Malt Order and the duchy of saboya), the 7th of october of 1571, in the murascaill of Lepanto, cause a great defeat to he turks. In a battle wich was a mixed of a navy battle and a tough fight hand to hand.
With this paint we want to remember not only Don Juan de Austria but all the generation that fight in that battle, including really famous names as Miguel de Cervantes. The dedication of them and the unity with the european brothers against a common enemy and in order to protect our lands and values has to inspire this generation to follow the example of them.
Their blood is our legacy.
Heroes never die.
Defend Europe

Group:
„Tineretul Falangist al Spaniei” este aripa de tineret a partidului nostru politic „La Falange”. Este alcătuit din tineri național-sindicaliști cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, care sunt organizați în secțiuni teritoriale, având reprezentare în toate marile orașe ale Spaniei. Obiectivele organizației, pe lângă efectuarea acțiunilor și proiectelor propuse de partidul politic, sunt să revendice identitatea națională, să apere drepturile muncitorilor, să lupte împotriva marxismului cultural și să ofere tinerilor un proiect de acțiune politică serios și structurat pe termen lung.
#heroesareimmortal

Publicat pe Lasă un comentariu

Heroes are IMMORTAL! #3 Franța

RO:
Orașul Poitiers tocmai suferise unul dintre acele raiduri ucigașe ale saracenilor, in care cavaleria a asaltat orașul. Soldații, odată intrați în oraș, au jefuit, au ars și au violat. Bărbații sunt decapitați, copiii înlănțuiți. Prada acumulată este atât de mare, încât armata emirului are din ce în ce mai multe dificultăți de mișcare.

Căci Abd al-Rahman nu este prima dată când se află în război: de zeci de ani a asediat cele mai prospere orașe ale Galiei antice, amenințând vasconii, acvitanii și francii. Cu toate acestea, în 732, călătoria triumfală a călăreților lui Allah va marca o oprire: un franc a reușit să realizeze uniunea creștinilor împotriva acestor raiduri devastatoare, Charles Martel, fiul lui Pépin de Herstal. Unii istorici considera ca aceasta victorie a lui Charles Martel, Poitiers 732, a oprit cucerirea Europei de catre arabi, facand din Charles Martel un “aparator al Europei crestine”.

Grup:
“La cagoule” este un grup naționalist francez de graffiti al cărui scop este să promoveze cultura franceză și europeană.

EN:
The city of Poitiers has just undergone one of those murderous raids of which the Saracens have the secret: the cavalry stormed the city. The soldiers, once they entered the city, plundered, burned and raped. The men are beheaded, the children chained. The accumulated booty is so huge that the Emir’s army has more and more difficulty moving.

For Abd al-Rahman is not the first time he has been at war: for a dozen years, with the help of richly paid indicators, he has besieged the most prosperous cities of ancient Gaul, threatening Vascons, Aquitans and Franks. In 732, however, the triumphal ride of Allah’s horsemen will mark a halt: a Franc managed to form the union of the Christians against these devastating raids, Charles Martel, the son of Pépin de Herstal.

Group:
La cagoule is a French nationalist graffiti group whose goal is to promote French and European culture.
https://t.me/lacagoule1937
Campaign Details: https://radical-entourage.ro/radical/defend-europe/

Publicat pe Un comentariu

Heroes are IMMORTAL! #2 Serbia

RO:

Milosh Obilich este una dintre figurile centrale ale poeziei epice sârbești, în care este lăudat ca erou național. Conform tradiției, el a fost în slujba conducătorului Serbiei Lazar Hrebelyanovich în timpul invaziei otomane a Balcanilor. În 1389, în timpul bătăliei de pe câmpia Kosovo, unde sârbii se apărau împotriva vastei armate otomane, Milosh Obilich și-a făcut drum spre sultanul Murad I și l-a ucis, după care a fost ucis de gardienii sultanului. Împreună cu martiriul lui Lazar Hrebelyanovich în timpul acestei bătălii, isprava lui Milosh a devenit o parte integrantă a legendelor sârbești care înconjurau bătălia câmpiei Kosovo. Astăzi, Milosh este venerat ca un sfânt de către popor.

Grupuri:
1. “Belgrade Nationalists” este un grup fondat în octombrie 2020, de un grup de tineri naționaliști care doreau să dea o renaștere activismului naționalist de stradă și activității meta-politice din Serbia. Grupul în sine acționează la nivel local, considerand că, înainte de a face o mișcare la nivel național, trebuie să-și protejeze mai întâi propriul cartier. Grupul colaborează cu alte mișcări naționaliste din Serbia.

2. “Acțiunea Sârbă” este o mișcare național-revoluționară creștină ortodoxă, al cărei scop este trezirea poporului sârb din letargia actuală, languidă și pacea falsă a mlaștinii spirituale din New Age. Vrem să perseverăm în lupta pentru supraviețuirea poporului sârb și restabilirea credinței ortodoxe în rândul sârbilor contemporani. Scopul nostru este de a ne întoarce idealurile și valorile sârbe testamentare care au împodobit sfinții și glorioșii noștri Strămoși. Vrem să ne păstrăm ființa națională, atât în ​​ceea ce privește lupta împotriva depopulării devastatoare, cât și în ceea ce privește păstrarea patrimoniului spiritual, cultural și biologic al strămoșilor noștri.

EN:
Milosh Obilich is one of the central figures in Serbian epic poetry, in which he is praised as a national hero. According to tradition, he was in the service of the ruler of Serbia Lazar Hrebelyanovich during the Ottoman invasion of the Balkans. In 1389. during the Battle on the Kosovo field, where the Serbs were defending against the vast Ottoman army, Milosh Obilich made his way to Sultan Murad I and killed him, after which he was hacked to death by the Sultan’s guards. Along with the martyrdom of Lazar Hrebelyanovich during this battle, Milosh’s feat became an integral part of the Serbian legends that surrounded the Battle of the Kosovo field. Today, Milosh is venerated as a saint by the populace.

Groups:
1.Belgrade Nationalists is a group founded in October 2020. by a group of young nationalists who wanted to give a rebirth to the street nationalist activism and meta-political activity in Serbia. The group itself acts locally believing that that before making a nationwide movement one must first secure his own neighborhood. The group collaborates with other nationalist movements from Serbia.

2.Serbian Action is an Orthodox Christian national-revolutionary movement, whose goal is awakening of the Serbian people from the current lethargy, languor and the false peace of spiritual marsh of the New Age. We want to persevere in the struggle for survival of the Serbian people and the restoration of Orthodox faith among contemporary Serbs. Our goal is to return testamental Serbian ideals and values that have adorned our holy and glorious Ancestors. We want to preserve our national being, both in terms of the fight against devastating depopulation and in terms of keeping the spiritual, cultural and biological heritage of our Ancestors.

Publicat pe Lasă un comentariu

Heroes are IMMORTAL! #1 Grecia

RO:
CONSTANTIN AL XI-lea Paleologul
Născut la 08 februarie 1409, cel care avea să fie numit Împăratul de Marmură, a fost ultimul împărat al Imperiului Roman de Răsărit (Imperiul Bizantin). Acesta a devenit împărat în anul 1449 în condițiile în care imperiul era puternic fragmentat, teritoriile aflate sub controlul bizantinilor limitându-se practic la capitala Constantinopol, câțiva kilometri pătrați în jurul acesteia, Insulele Principilor din Marea Marmara și regiunea peninsulei Pelopones. Vechile și vastele teritorii controlate cândva de împărații de la Constantinopol au fost cucerite rând pe rând de către turcii otomani, care în data de 06 aprilie 1453 beteau la poarta celei de-a doua Rome. După un puternic asediu care a durat 53 de zile, mărețul oraș apărat doar de câteva mii de ostași credincioși împăratului și de către aliații lor creștini genovezi și vienezi, a căzut în mâinile turcilor conduși de Mehmet al II-lea.
Moartea lui Constantin al XI-lea a fost învăluită în mister și legendă, trupul sau mormântul său nefiind găsite vreodată. Tradiția populară grecească a atribuit valențe mitice evenimentelor din jurul morții sale, una dintre istorisiri povestind despre un înger care l-ar fi salvat pe Constantin în momentul în care turcii intrau în oraș, transformându-l în marmură pentru a fi reînviat în momentul în care Constantinopolul va fi recucerit de creștini.
Indiferent de soarta pe care acesta a avut-o alături de orașul al cărui nume îl poartă, atitudinea sa demnă arătată în fața iminentei morți care se apropia tot mai tare, curajul de a lupta până la ultima suflare pentru apărarea credinței și a poporului său, au lăsat în istorie un model și exemplu demn de urmat pentru generațiile ce aveau să-i urmeze.
Detaliile campaniei:

DEFEND EUROPE!——————————————-
EN:
Constantine XI Palaiologos
Born on the 8th of February , 1409, the one known as The Marble Emperor, was the last Emperor of the Eastern Roman Empire (Byzantine Empire). He was crowned emperor in 1449 at a time when the empire was heavily fragmented, the territories that were under the rule of the byzantines where limited to the capital Constantinople, a few square kilometers around it, the Princes’ Islands in the Marmara Sea and the Peloponnese peninsula. The old and vast territories once controlled by the emperors of Constantinople were conquered one by one by the Ottoman Turks, therefore on the 6th of April 1453 the ottomans were at the front gates of The Second Rome. After a powerful siege that lasted for 53 days, the city which was defended only by a few thousand soldiers loyal to the emperor and by their genovese and venetian Christian allies, finally fell into the hands of the ottoman Turks led by sultan Mehmet II.
The death of Constantine XI Palaiologos had always been shrouded in mystery and legend because his dead body or tomb were never found. Greek folk tradition has attributed mythical values to the events surrounding his death, one of the stories tells of an angel who came and saved Constantine when the Turks entered the city, turning him into marble, only to be resurrected to life when the time of the Christians to take back Constantinople will come.
Regardless of the fate he endured along with the city whose name he bears, his dignified attitude shown in the face of imminent death, his sacrifice and his courage to fight to the last breath in defense of his faith and people, makes Constantine a role model worth following by the next generations.
Heroes are IMMORTAL!
——————————–
Group:
Propatria Hellas (GR)
Propatria was founded in April 2014, from a group of young nationalists, who mainly wanted to do sports and to study post-political things. At first our activities mainly involved movements around sports and nature, to provide a healthy and different lifestyle. Our goal is to pass to the nationalist and patriotic youth a life supportable with our ideas and beliefs. Which is why we were holding a lot of different martial art festivals. Apart from this, we made collaboration with other Greek nationalist families with many children, and other competitors who are in need. At the same time, we support activist efforts by other autonomous groups.
We believe in the future of the Greek youth and we want to create a strong group for the nationally young thinkers, who want to fight for their homeland and their freedom.
Campaign details:

DEFEND EUROPE!

Publicat pe Lasă un comentariu

Eufonic – Radical (ft. Dj Wicked & Radical Entourage)

✅ Vizionează piesa la calitate maximă pe YouTube la următorul link:

✅ Ascultă gratuit și apreciază cumpărând piesa cu 2€ de pe pagina noastră de Bandcamp. Toți banii încasați merg înapoi la artist pentru a putea produce muzică de calitate în continuare!
https://radicalentourage.bandcamp.com/…/eufonic-radical…
👊 Piesa este rezultatul proiectului pe care l-am inițiat impreună cu rapperul/artistul Eufonic (Onic Euf), în trecut membru Haarp Cord. Acest proiect abordează una dintre cele mai controversate subculturi, anume subcultura “ULTRAS”, una din cele cărora ne adresăm prin materialele noastre și mai ales prin mesajul promovat de acestea. Mesajul piesei în sine se dorește a fi un manifest naționalist pentru un fenomen mai curat, pentru o viată sportivă, pentru băieti cu atitudine, pentru valori puternice și sănătoase într-o lume care este pe cale să se autodistrugă din cauza lipsei unor repere solide.
Mulțumim Dj WicKeD și tuturor ultrașilor, golanilor, huliganilor, sportivilor, artiștilor, naționaliștilor din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Pitești, Iași, Galați, Chisinău, Londra, Constanța care au participat, care ne-au trimis materiale și tuturor celor care rezonează cu mesajul piesei si valorile promovate de brandul Radical Entourage! Noi toți formăm Anturajul Radical, despre asta este vorba.
Susține artiștii naționaliști!
-= Fă parte din Anturaj! =- 🇷🇴

Publicat pe Lasă un comentariu

Emanius – Voi n-ati fost cu noi in celule(de Radu Gyr)

Emanius – Voi n-ați fost cu noi în celule (versuri de Radu Gyr)

Proiectul nostru folk împreună cu Emanius, tânărul folkist pasionat de lirica închisorilor comuniste și interbelică, se materializează și ne bucurăm să putem lansa azi videoclipul primei piese ale acestei colaborări sub label-ul Radical Entourage Productions. Emanius este un tânăr elev în clasa a 12-a, naționalist, folkist, care își ocupă timpul cinstindu-și eroii și cântând folk naționalist împreună cu camarazii săi. Ne bucurăm că avem ocazia să producem muzică naționalistă împreună și să readucem la viață poezii ale suferinței anticomuniste. Împreună cu tânărul artist ne propunem să lansăm în viitorul apropiat un album folk cu poezii și imnuri din interbelic și din rezistența armată anticomunistă, realizarea acestui plan depinzând de câți oameni apreciază opera actuală și în ce măsură ajunge la oameni.
Această piesă este un omagiu adus tuturor martirilor și mărturisitorilor deținuți politici din închisorile antonesciene, carliste și comuniste. Versurile îi aparțin lui Radu Gyr, supranumit “Poetul închisorilor”. Tot ce ne dorim este să promovăm mesajul foarte profund al acestei poezii, care să ajungă la urechile tinerilor care poate vor fi inspirați și curioși să descopere mai mult adevărul istoric.
Vizitați fostele închisori comuniste și toate locurile suferinței!
Abonați-vă la canalul nostru de YouTube!

Urmăriți clipul live pe Youtube la calitate maximă, sau aici pe pagina noastră de Fb, de la ora 20:00, când va avea loc premiera. Distribuiți piesa pentru a transmite mesajul și a ajuta la promovarea artistitilor naționaliști!
Dacă vreți să susțineți proiectul și vă doriți ca acest album să apară, puteți cumpăra piesa cu 1 euro de pe pagina noastră de Bandcamp:
https://radicalentourage.bandcamp.com/…/emanius-voi-n-a…
Graff:
Florin Radu – Street Artist
https://www.facebook.com/pictorflorinradu/
Vizitați site-ul nostru pentru produse textile identitare:

Magazin


Susține artiștii naționaliști!

Publicat pe Lasă un comentariu

GAVER – Mens Sana

💣❌💣❌💣❌💣
Un nou tânăr artist se alătură Radical Entourage Productions. Este vorba despre GAVER (“Gândul Ajuns Vers E Rap”), cunoscut ca suporter Poli Iași, activ în Peluza Nord Iași. Piesa “GAVER – Mens Sana”, cu care proiectul nostru de colaborare începe, are un mesaj direct, radical, îndreptat în primul rând împotriva sinelui și apoi împotriva depravării, lenei și apatiei care ne limitează și ne menține la o condiție mediocră a noastră. Aceasta vorbește despre schimbarea stilului de viață irosită cu unul constructiv și curat.
🎤 Gaver promite și alte piese cu mesaje care ating scara noastră comună de valori adevărate pe care împreună le promovăm.
Fii activ! Antrenează-te! Fii în stare să te aperi și să îți aperi familia! Fii informat! Fii varianta ta puternică din toate punctele de vedere! Pentru brigada ta, pentru familia ta, pentru orașul tău, pentru țara ta!
✅ Abonați-vă la canalul nostru de YouTube!
✅ Urmăriți clipul live pe Youtube📺. Distribuiți piesa pentru a transmite mesajul și a ajuta la promovarea artistitilor naționaliști!

✅ Dacă vreți să susțineți proiectul și vă doriți ca alte materiale să apară, puteți cumpăra piesa cu 1 euro de pe pagina noastră de Bandcamp:
https://radicalentourage.bandcamp.com/track/gaver-mens-sana
✅ Vizitați site-ul nostru pentru produse textile identitare:

Magazin


❌ Dacă ești un artist care rezonează cu valorile pe care le promovăm, scrie-ne un mesaj privat pe pagină! ❌
———————————————-
Follow:
✅ https://www.instagram.com/radical.entourage/?hl=ro
Subscribe:
✅ https://www.youtube.com/channel/UC81cSQGTai5h5KZv9B19i3w
🎧Apreciați artiștii naționalișt cumpărând o piesă:
https://radicalentourage.bandcamp.com 📀
🇷🇴-= Fă parte din Anturaj! =-🏴‍☠️
🇹🇩Susține artiștii naționaliști!🇹🇩

Publicat pe Lasă un comentariu

DEFEND EUROPE!

Heroes are Immortal!
The history of Europe, based on the events that occurred in the past millennium is built upon the fights and wars against the Islamic invaders that over the past 13 centuries have continuously tried to conquer Europe, enforce the islamization of the European Culture and society, destroy the Christian faith and the European identity. Until they managed to conquer and occupy a part of Europe, our ancestors and forefathers fought many and harsh battles against the Islamic forces, deeds of courage and valor that define our European history. The lives that were lost and the blood that was spilled in these fights for the defense of our culture and common values obliges us to remember them and honor their sacrifice and to tell everyone about their struggle. In the defensive wars the European armies united under a single banner in order to stop the oriental threat so that they may keep their values and land untouched. These examples of brotherhood have to be the foundation of a new common struggle in order to defend against anything and everything that threats our identity. Today, when the war is waged by other means, cultural, demographic, economic, the danger looming over the future of Europe is much greater, because the enemy is no longer in the trench in front of us, but is “camouflaged” in political correctness and “humanitarian” measures.

Through our street art campaign, “Heroes are IMMORTAL !”, we want to inspire brotherhood and trust among young European nationalists, for a healthy Europe of the nations, millennial Christian values ​​and European identity.
We are waiting for other nationalist brothers to join us!
DEFEND EUROPE!

Signatories:
Radical Entourage (RO)
Camarazii Romania (RO)
La Cagoule (FR)
Serbian Action (SRB)
Belgrade Nationalists (SRB)
Propatria Hellas (GR)
Juventudes FE (ES)

——————————————————————————————————
Link:
Radical Entourage
https://www.facebook.com/radical.entourage/
https://www.instagram.com/radical.entourage/

Magazin

Camarazii Romania
https://www.facebook.com/Camarazii-108754887459982
https://www.instagram.com/camarazii.romania/

La Cagoule
https://www.instagram.com/lacagoule1937/
https://t.me/lacagoule1937

Serbian Action
https://akcija.org/

Belgrade Nationalists
https://t.me/beogradskinacionalisti
https://www.instagram.com/beogradski.nacionalisti

Propatria Hellas
https://propatriafc.wordpress.com/
https://instagram.com/propatria.hellas?igshid=1e2umguyou32c

Juventudes FE
https://twitter.com/JFalange?s=08
https://twitter.com/SEU_es?s=08
https://instagram.com/juventudesfe?igshid=jfvst7pqks95

Publicat pe Lasă un comentariu

STOP! Obligatoriu la dreapta!

Pe drumul tău de până acum poate ai mers cu viteză prea mare și nu te-ai bucurat îndeajuns de tot ce ți-a oferit tinerețea, poate ai mers prea încet și ai rămas în urmă față de ceilalți din jurul tău, poate ai luat-o pe străzi greșite și te-ai înconjurat de vicii și anturaje aiurea în care ți-ai consumat energia inutil, poate ai mers doar pe drum cu prioritate luând totul de-a gata nefiind nevoit să tragi tu, poate ai cedat prea multe, de multe ori simțindu-te nedreptățit, poate nu ai fost atent la semnele importante care ți-au ieșit înainte și ai ratat multe ocazii de a fi fericit, poate ai mers pe drumuri cu multe denivelări și ți-ai pierdut nădejdea că totul ar avea un sens în viața ta.

Indiferent pe ce drumuri ai mers până acum, e timpul să te oprești și să o iei hotărât la dreapta!

Schimbă-ți viața ordonând-o după principiile unei vieți naționaliste: cultură, credință, sport, voluntariat, cultul eroilor! Citește memorialistica eroilor anticomuniști și află adevărul care ți se ascunde! Documentează-te pe orice subiect, astfel încât să cunoști problemele societății în care trăiești, atât istorice cât și actuale și acționează! Filtrează atent orice film sau piesă de teatru vezi, orice citești! Credința voievozilor, eroilor și bunicilor noștri nu este doar o moștenire foarte valoroasă, dar și comoară pe care ei cu sângele au apărat-o. Ea îți va întări spiritul și va da sens tuturor lucrurilor pe care le faci. Fă sport cât mai des, antrenează-te constant pentru a-ți întări musculatura, a dezvolta flexibilitare și a fi în stare să te aperi și să-ți aperi familia. Un corp sănătos împreună cu o minte sănătoasă formează un bastion de apărare greu de învins. Voluntariatul este exemplul perfect de ocuparea timpului liber pentru un naționalist. Împreună cu brigada ta, organizați și acționați ajutând românii din jur, întreținând și curățind spații verzi, monumente închinate eroilor, etc. Eroii sunt cei cărora le datorăm existența noastră, cei care au pus țara mai presus de orice. Cinstește-i, pomenește-i, urmează-le exemplul!

Susține ceilalți naționaliști care încearcă să schimbe ceva! Întreaga societate și media este infestată de boli mintale de genul “corectitudune politică” și propagandă comunistă. Susține artiștii care au ambiția, curajul și sunt dispuși să creeze materiale naționaliste! Aceste lucruri sunt realizate tot din voluntariat de către ei, iar materialele ulterioare vor apărea în funcție de aprecierea din prezent. Renunță la orgoliul și mândria care te fac egoist și te separă de ceilalți! Orice lucru aparent mărunt, făcut în plus, este important. Numai susținându-ne reciproc vom putea realiza ceva.

STOP! Obligatoriu la dreapta!
———————-
Susține:
Pagina noastră de Bandcamp unde poți cumpăra o piesă de la 1 euro pentru a susține artiștii naționaliști:
https://radicalentourage.bandcamp.com

Distribuie și tu piesele pentru a transmite mai departe mesajul:
Eufonic: https://www.youtube.com/watch?v=dZdHnO-w3qg
Emanius: https://www.youtube.com/watch?v=unYeqJe7u-o

Instagram:
https://www.instagram.com/radical.entourage

Publicat pe Lasă un comentariu

Artsakh Strong!

Celebra trupă “System of a down” s-a reunit după 15 ani pentru a ajuta cauzei poporului armean, greu încercat în această perioadă din cauza conflictului armat din Artsakh, unde luptă împotriva trupelor azere sprijinite de Turcia și membri ISIS, pentru a-și apăra pământul strămoșesc, creștin. Așadar americanii de origine armeană de la “System of a down” au scos 2 piese dedicate acestei cauze, pe care toți cei care vor să sprijine Armenia, le pot cumpăra cu 2 euro de pe pagina de Bandcamp a trupei.
https://systemofadown.bandcamp.com

Cu ocazia începerii acestui conflict, mii de armeni s-au întors în țară pentru a se înrola în armată și foarte mulți voluntari s-au înrolat pentru a apăra pământul creștin armean. Aceasta este atitudinea corectă când țara îți este atacată și existența poporului tău este în pericol. Trebuie să îți aperi pământul, cultura și credința. Poporul armean a trecut deja printr-un mare genocid, acum un secol, când 1.5 milioane de armeni și-au pierdut viața după deportările, foametea și masacrele autorităților turcești asupra armenilor din Anatolia și Armenia de Vest, azi parte din Turcia. Nici în ziua de azi Turcia, cu mari ambiții de “integrare europeană”, nu recunoaște acest genocid.
Suntem alături de poporul armean, nu avem cum să ne poziționăm altfel, având moștenirea de la voievozii noștri, apărătorii Europei, de secole de luptă împotriva Semilunei.
Artskah Strong!